Šių dienų Vilniaus vaizdai ir nuotaikos

Lietuvos Aidas. 1939 10 20. p.2