Šių dienų susisiekimas ir kiti reikalai Vilniaus krašte

Lietuvos Aidas. 1939 10 21. p.2