Dėl Vilniaus gatvių vardų

Lietuvos Aidas. 1939 10 21. p.3