Vilniaus statybinio tvarkymo reikalu

Lietuvos Aidas. 1939 10 21. p.6