Kauno apskr. viešiesiams darbams išleista per 110.000

Lietuvos Aidas. 1939 10 23. p.7