Vilniaus gatvių vardų reikalu

Lietuvos Aidas. 1939 10 26. p.4