Kokius viešuosius darbus Kauno apskrityje numatoma atlikti 1940 m.

Lietuvos Aidas. 1939 10 31. p.6