Vilniaus nuotaikos pradeda giedrėti

Lietuvos Aidas. 1939 11 01. p.4