Kelių problema Vilniaus kr.

Lietuvos Aidas. 1939 11 03. p.4