Vilnius - didysis mūsų kultūros židinys

Lietuvos Aidas. 1939 11 11. p.2