Kaip susitvarkė Valkininkų apskritis

Lietuvos Aidas. 1939 11 17. p.4