Teneniai-Naumiestis, Tauragės aps.

Lietuvos Ūkininkas. 1920 05 01. p.5