Tauragė šuoliais daro pažangą

Lietuvos Aidas. 1939 12 06. p.2