Mažeikių praeitis ir dabartis

Lietuvos Aidas. 1939 12 10. p.3