Kaip plečiasi ir modernėja Šiaulių miestas

Lietuvos Aidas. 1939 12 15. p.7