Seirijai. Miestelis tvarkosi

Lietuvos Aidas. 1939 12 20. p.7