Telšių apskr. saviv-bės 1940 m. darbai

Lietuvos Aidas. 1939 12 28. p.3