Ūkinei statybai išmokėta apie 2 mil Lt pašalpų

Lietuvos Aidas. 1939 12 28. p.6