Panevėžio apskr. savivaldybės svarbesnieji 1939 metų nuveikti darbai

Lietuvos Aidas. 1940 01 03. p.3