Kauno M. Sav-bės numatomi šių metų darbai

Lietuvos Aidas. 1940 01 10. p.5