Pilviškiai po 22 metų

Lietuvos Aidas. 1940 01 19. p.3