Kėdainių apskrityje atlikta daug svarbių darbų

Lietuvos Aidas. 1940 01 28. p.3