Pieno ūkio reikalai Vilniaus krašte

Lietuvos Aidas. 1940 02 08. p.2