Joniškis. Miestas keliasi iš lūšnų į rūmus

Lietuvos Aidas. 1940 02 08. p.7