Vilniaus susisiekimas su Kaunu

Lietuvos Aidas. 1940 02 10. p.2