Vilniaus kronika. Jau nusavinta 62 dvarai

Lietuvos Aidas. 1940 02 14. p.2