Išspręsti du svarbūs Kauno tvarkymo klausimai

Lietuvos Aidas. 1940 02 20. p.6