Panevėžio ligoninės gaisras mažiau nuostolingas, nei iš karto pamanyta

Lietuvos Aidas. 1940 02 22. p.4