Rokiškis seniau ir dabar

Lietuvos Aidas. 1940 03 02. p.3