Kaip dabar Vilniuje

Lietuvos Aidas. 1940 03 11. p.5