Vilniaus ir Kauno viešbučių klausimais

Lietuvos Aidas. 1940 03 12. p.3