Kas padaryta Vilniaus srityje viešųjų darbų fondo lėšomis

Lietuvos Aidas. 1940 03 14. p.2