Kaip siūloma sudaryti fondą žemės ūkio statybai remti

Lietuvos Aidas. 1940 03 17. p.6