Kokie plentai bus tiesiami viešųjų darbų fondui paremti

Lietuvos Aidas. 1940 03 19. p.7