Ko reikėtų, kad būtų pigesnė ir prieinamesnė statyba

Lietuvos Aidas. 1940 03 21. p.11