Prisikėlimo bažnyčios statyba

Lietuvos Aidas. 1940 03 21. p.13