Kauno viešbučiai su slaptais kambariais

Lietuvos Aidas. 1940 03 26. p.6