Zarasų praeitis ir dabartis

Lietuvos Aidas. 1940 03 28. p.3