Į Vilnių besikeliant

Lietuvos Aidas. 1940 03 30. p.2