Miesto tarybos posėdis garažo griuvimo nuotaikoje

Lietuvos Žinios. 1937 12 17. p.6