Dar apie garažo ir nuotaikų griuvimą

Lietuvos Žinios. 1937 12 17. p.10