Kur ir kokie šiemet bus dirbami darbai iš Viešųjų darbų fondo

Lietuvos Žinios. 1938 01 12. p.9