Prie savivaldybės garažo griuvėsių

Lietuvos Žinios. 1938 01 14. p.6