Vilniaus miestui reikalinga nauja skerdykla

Lietuvos Aidas. 1940 03 31. p.2