Per metus 300 butų Kauno varguomenei

Lietuvos Aidas. 1940 04 03. p.3