Laisvės alėjoje nauja lietuviška iškaba

Lietuvos Aidas. 1940 04 18. p.5