Maironio muziejaus pradžia

Lietuvos Aidas. 1940 04 22. p.5