300 butų biednuomenei

Lietuvos Aidas. 1940 04 27. p.4