Pirmasis pusmetis Vilniuje

Lietuvos Aidas. 1940 04 30. p.3