Dvarų nusavinimas Rytų Lietuvoje baigtas

Lietuvos Aidas. 1940 05 12. p.2